Diensten

Begeleiding individueel en/of gezinsbegeleiding.

Socialwork4U biedt zowel individuele begeleiding als gezinsbegeleiding met bijzondere aandacht voor de cultuurverschillen bij mensen van Somalische afkomst. 

Individuele begeleiding is erop gericht om de zelfredzaamheid in de thuissituatie te compenseren, te ondersteunen of te vergroten. Dit kan activerend of ondersteunend zijn. Denk hierbij aan zaken als het plannen van activiteiten, het regelen en structureren van dagelijkse zaken en het nemen van beslissingen. Het is ook mogelijk om te helpen bij het voorbereiden van gesprekken met instanties op het gebied van onder andere werken, wonen of scholing etc.

Gezinsbegeleiding bestaat uit ondersteuning wanneer de problemen zich binnen een gezin opstapelen. Te denken valt hierbij aan problemen op het gebied van opvoeding, schoolverzuim, schulden, huisvesting, maar ook wanneer er sprake is van een sociaal isolement of agressie. 

Een goed voorbeeld van gezinsbegeleiding is de vaak grote kloof tussen de Somalische en de Nederlandse opvoedingswaarden. Vanuit Somalisch perspectief wordt veelal gemeend dat de kinderen vervreemden van hun Somalische wortels door Westerse opvoedwaarden als autonomie en assertiviteit. De kinderen worden verleid tot de Westerse cultuur en komen zo tussen twee culturen en gewoontes in te staan. De ouders raken daardoor extra bezorgd omdat hun kinderen steeds verder af komen te staan van de eigen cultuur en familiewaarden met alle gevolgen van dien. Interventie kan ertoe leiden dat ouders en kinderen dichter tot elkaar komen en elkaar beter leren begrijpen. 

Socialwork4U biedt deze vorm van gezinsbegeleiding door informatieverstrekking aan Somalische ouders in hun eigen taal over de verschillen tussen de Nederlandse en de Somalische opvoeding en ondersteunt waar nodig de ouders en hun kinderen. 

Socialwork4U kan door het bieden van interculturele zorg de eigen veerkracht versterken. Psychische klachten kunnen worden verminderd en escalatie kan worden voorkomen door het aanleren van vaardigheden. Het verbeteren van het welbevinden draagt bij aan de kwaliteit van leven en integratie en participatie in de Nederlandse samenleving. 

Socialwork4U is laagdrempelig, praktisch en kan ondersteuning bieden op verschillende gebieden zoals bij:

Gezinsproblematiek;
Problemen met de partner, kinderen, ouders, relaties met anderen, ouderschap na scheiding etc.

Ondersteuning opvoeding; 
Opvoeden tussen twee culturen, huiselijk geweld, ouderschap na scheiding, problemen op school, pesten etc. 

Psychosociale hulpverlening;
Faalangst, leren omgaan met een ziekte, verwerking van ingrijpende gebeurtenissen zoals overlijden, scheiding, verlies werk etc.

Interculturele problematiek;
Alle problemen waar cultuurverschillen aan ten grondslag liggen, dit kan heel divers zijn. 

Financiële hulpverlening;
Hulp bij het in kaart en op orde brengen van financiën.

Ondersteuning sociale contacten en netwerk; 
Eenzaamheid, hulp bij het opbouwen van een sociaal netwerk rondom de hulpvragende of hulp bij het zoeken naar een geschikte dagbesteding.

Juridische hulpverlening; 
Ondersteuning bij juridische procedures etc.