Socialwork4U.nl

Home

Socialwork4U

Overweegt u professionele zorg in te schakelen? Dan is het belangrijk dat de zorgaanbieder bij de cliënt past. Dat geldt zeker voor cliënten met een Somalische achtergrond. Een nieuw leven opbouwen in een ander land nadat je uit het land van herkomst moest vluchten, vraagt de nodige veerkracht van mensen. Vaak spelen er naast de zorgen over de huidige situatie, ook zorgen, angsten of zelfs trauma’s mee uit het verleden. Dit leidt tot stress die de integratie en participatie belemmert.

Somalische cliënten hebben daarnaast vaak moeite met de Nederlandse taal en komen mede daardoor sneller op een sociale achterstand. Een maatschappelijk werker met een Somalische achtergrond die de Somalische taal spreekt kan bij uitstek adequate hulp bieden.

Socialwork4U is een zorgaanbieder die gespecialiseerd is in het verzorgen van begeleidingstrajecten voor cliënten met een Somalische achtergrond en biedt deze (ambulante) begeleiding in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of via de Jeugdwet. 

Socialwork4U verleent op alle gebieden zorg op maat die aansluit op de hulpvraag van de cliënten en hanteert een zeer laagdrempelige, cliëntgerichte benadering op basis van vertrouwen. Dat begint met luisteren en erkenning geven aan wat de cliënten bezighoudt en beweegt. Socialwork4U stelt de relatie met de cliënt centraal, streeft naar een gelijkwaardige relatie en is erop gericht om cliënten te helpen om zichzelf te helpen.